máy photo xerox DC V 3060 báo lỗi 010-334 ( lỗi sensor đo nhiệt)

010-334 lô sấy NC cảm biến bị hỏng

Nguyên nhân

Nhiệt độ cảm biến NC lô sấy - nhiệt độ điện trở nhiệt lô sấy dược phát hiện ở 90(NVM) độ hoặc cao hơn trong 10 lần liên tiếp trở lên.

nhiệt độ nhiệt điện trở nhiệt lô sáy - nhiệt độ cảm biến NC lô sấy được phát hiện ở 70(NVM) độ hoặc cao hơn trong 10 lần liên tiếp trở lên.

Cách khắc phục

1. Tắt và Bật nguồn

2. Tắt nguồn và kiểm tra những điều sau:

  • cụm sấy lắp đặt không đúng cách
  • đầu chân rắc cắm giữa cum sấy và bộ phận chính các chân bị gãy/ cong, bị mu ve, bong, v.v..
  • kết nối giữa cảm biến NC lô sấy P124 và DRIVE PWB J416 để hở mạch, ngắn mạch và tiếp xúc kém.

3. Nếu kiểm tra không thấy vấn đề gì, hãy thay thế các bộ phận  sau theo trình tự:

  • thay cụm sấy( sau khi thay thé, vào chế độ CE và sử dung [ bộ đếm HFSI ] để xóa Chain - Link: 954- 850/ 954 - 851 )
  • thay main nguồn DRIVE PWB
  • thay main ESS PWB
 

1 Phản hồi

  • fuji xerox v2060 báo lỗi 010-334, em cần hỗ trợ

Để lại bình luận của bạn

*
*
*
0966.239.767